MD Lavaro A 12 x 4

 • Rozměry / Pokoje (48m²) / 4
 • Stav nový
 • Celoroční ano
 • Cena 999 000 Kč

MD Lavaro B 12x4

 • Rozměry / Pokoje (48m²) / 3
 • Stav nový
 • Celoroční ano
 • Cena 999 000 Kč

MD Lavaro C 12x4

 • Rozměry / Pokoje (48m²) / 2
 • Stav nový
 • Celoroční ano
 • Cena 999 000 Kč

MD Lavaro D 12x4

 • Rozměry / Pokoje (48m²) / 2
 • Stav nový
 • Celoroční ano
 • Cena 999 000 Kč

MD Lavaro E 12x4

 • Rozměry / Pokoje (48m²) / 2
 • Stav nový
 • Celoroční ano
 • Cena 999 000 Kč

MD Lavaro F 10x3,5

 • Rozměry / Pokoje (35m²) / 2
 • Stav nový
 • Celoroční ano
 • Cena 999 000 Kč

MD Lavaro G 10x3,5

 • Rozměry / Pokoje (35m²) / 2
 • Stav nový
 • Celoroční ano
 • Cena 999 000 Kč

MD Lavaro H 7,3x3,4

 • Rozměry (24,82m²)
 • Stav nový
 • Celoroční ano
 • Cena 999 000 Kč

MD Lavaro Z 13,2x4,3

 • Rozměry / Pokoje (56,76m²) / 3
 • Stav nový
 • Celoroční ano
 • Cena 999 000 Kč

MD Lavaro Y 13,2x4,3

 • Rozměry / Pokoje (56,76m²) / 2
 • Stav nový
 • Celoroční ano
 • Cena 999 000 Kč

MD Lavaro J 12x4

 • Rozměry / Pokoje (48m²) / 1
 • Stav nový
 • Celoroční ano
 • Cena 999 000 Kč

Máte zájem o mobilní dům Lavaro? Nebo potřebujete více informací? Napište nám a my se vám ozveme zpět.

Poučení o zpracování osobních údajů
Po odeslání bude společnost Lavaro House s.r.o. (IČ: 26918307) zpracovávat a spravovat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem vytvoření nabídky mobilních domků. více

Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů Správci mám právo na: (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (III) podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (IV) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (V) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (VI) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (VII) na přenositelnost údajů a (VIII) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.