Financování mobilních domů

Při jejich pořízení

Pořízení mobilního domu předchází zamyšlení nad tím, zda si můžeme po finanční stránce nákup mobilního domu dovolit.

Často lidé sáhnou do svých vlastních úspor, popřípadě pomůže babička, dědeček, či širší rodina.

Mobilní dům však lze dnes již financovat pomocí různých moderních finančních nástrojů, jakou jsou:

  • Hypoteční úvěr
  • Stavební spoření
  • Spotřebitelský úvěr
  • Státní podpora
  • Dotace


Se všemi těmito možnostmi Vám jme schopni aktivně pomoci. Nepředáváme Vás k řešení institucím které Vám je poradí. Naopak, odborní pracovníci, které máme v našem týmu, Vás jsou schopni aktivně provést všemi úskalími získání různých forem příspěvků na pořízení našeho mobilního domu až ke kýženému výsledku – získání podpory a následně zakoupení mobilního domu.

Speciálním a málo využívaným nástrojem podpory financování mobilního domu jsou DOTACE. S naší aktivní pomocí za předpokladu splnění jednoduchých podmínek, jste schopni při pořízení mobilního domu dosáhnout až na dotační částku Kč 530.000,-.

 

Při jejich revitalizaci mobilního domu

Bydlení v mobilních domech se vyvíjí, naši zákazníci se snaží jít cestou instalace moderních nástrojů směřujících k úsporám vynakládaných energií. I k tomuto lze využít dotační nástroje.

Rádi Vám nejen poradíme, ale naši kolegové Vás aktivně provedenou celou cestou směřující k získání dotací na tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny, zateplení mobilních domů – až ke skutečnému kýženému výsledku – získání finanční dotace.

Chcete si pořídit moderní a úsporný mobilní dům, ale obáváte se vysokých nákladů? Lavaro House vám přináší skvělou příležitost využít dotační tituly pro bydlení, které vám výrazně sníží počáteční investici. S našimi odborníky a komplexními službami získáte nejen kvalitní bydlení, ale i finanční úlevu.

 

Proč zvolit Lavaro House a využít dotační tituly?

Úspora nákladů

Dotační programy vám mohou pomoci ušetřit značnou část nákladů na pořízení nového mobilního domu. Lavaro House vám poskytne veškerou potřebnou pomoc při žádosti o dotace.

Moderní a ekologické bydlení

Naše mobilní domy jsou navrženy s důrazem na energetickou účinnost a ekologii. Využíváme moderní technologie, které zajišťují nízké provozní náklady a šetrnost k životnímu prostředí.

Profesionální podpora

Náš tým odborníků vás provede celým procesem žádosti o dotace, od vyplnění žádostí až po jejich schválení. Můžete se spolehnout na naši odbornost a zkušenosti.

 

Naše služby zahrnují

Konzultace a poradenství

Nabízíme odborné konzultace a poradenství při výběru vhodného mobilního domu a dotačního programu. Společně najdeme nejlepší řešení pro vaše potřeby.

Projektování a realizace

Zajistíme kompletní projektování a realizaci vašeho nového mobilního domu, včetně všech potřebných stavebních úprav a příprav.

Podpora při žádosti o dotace

Pomůžeme vám s vyplněním a podáním žádostí o dotace, včetně veškeré administrativní podpory a komunikace s příslušnými úřady.


V případě zájmu nás kontaktujte. Jsme připraveni vám pomoci s realizací vašeho vysněného bydlení s využitím dostupných dotací.


Lavaro House – Vaše cesta k modernímu a úspornému bydlení s podporou dotací!

Kontaktujte nás

Poučení o zpracování osobních údajů
Po odeslání bude společnost Lavaro House s.r.o. (IČ: 26918307) zpracovávat a spravovat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem vytvoření nabídky mobilních domků. více

Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů Správci mám právo na: (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (III) podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (IV) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (V) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (VI) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (VII) na přenositelnost údajů a (VIII) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.