PRODEJNÍ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ

(obec Sadová)

Kontaktní informace

  Sadová 130, 503 15 Sadová
  +420 607 444 111
  

  Obchodní oddělení - Prodej nových domů
  +420 605 288 394
  

  Obchodní oddělení - Prodej bazarových domů
  +420 607 444 111
  

Otevírací doba

Letní období (1.4. - 31.10.): pondělí  až pátek: 9:00 - 17:30, sobota: 10:00 - 15:00

Zimní  období (1.11. - 31.3.): pondělí  až pátek: 9:00 - 16:00, sobota: 10:00 - 15:00


✾ Otevírací doba během svátků:

 

Provozovatel

  Lavaro House s.r.o.
  Merhautova 434/14 Zábrdovice
  613 00 Brno
  IČ: 26918307
  DIČ: CZ26918307

  TOP Mobilní domy s.r.o.
  Merhautova 434/14 Zábrdovice
  613 00 Brno
  IČ: 06505902


Vážní zájemci o koupi MD mohou kontaktovat naše centrum a domluvit se na schůzce i v jiný termín.


 

Kontakty na pracovníky

Dagmar Mavropoulu Vangela
Public Relations
+420 775 557 733

Adam Lang
Jednatel
+420 734 754 385

Marek Doroba
Obchodní ředitel
+420 607 833 899

Obchodni oddělení
Prodej nových domů

605 288 394

Obchodni oddělení
Prodej bazarových domů

607 444 111

Dominik Kumštár
Finanční ředitel
+420 739 030 163

Účtárna

Reklamace
Dagmar Mavropoulu Vangela

Odborný dozor nad oddělením reklamací
+420 775 557 733

Otto Victor Frank
Doprava a logistika
+420 607 444 999

Kontaktujte nás

Poučení o zpracování osobních údajů
Po odeslání bude společnost Lavaro House s.r.o. (IČ: 26918307) zpracovávat a spravovat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem vytvoření nabídky mobilních domků. více

Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů Správci mám právo na: (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (III) podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (IV) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (V) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (VI) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (VII) na přenositelnost údajů a (VIII) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.